TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 februar 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 5 - Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker

x
Fra tabellen nederst på siden kan du gå direkte til de forskjellige delene
1. Generelt
Denne delen omhandler utforming, bruk og plassering av:
- gradmerker
- distinksjoner og grenadermerker
- tjenestefeltmerker (tidligere våpenart- og bransjemerker)
- skoleelevmerker
- knapper
- luemerker
- passepoiler
for alle grader og tjenestefelt med unntak av Hans Majestet Kongens Garde og Krigsskolen som omhandles i egne deler (8 og 9).
2. Definisjon
Distinksjon.
Kjennetegn som angir en befalingsmanns grad eller gradsnivå.
3. Gradmerker.
Artikler som nyttes for å vise en distinksjon (tresser, stjerner, vinkler osv).
4. Distinksjoner
Tjenesteantrekk
Distinksjonene er i utstanset forgylt metall evt med forgylte tresser i metalltråd.
5. Gallaantrekk
Distinksjonene er i utstanset forgylt/forsølvet metall evt med forgylte/ forsølvete tresser i metalltråd.
6.
Tabellen i punkt 8 viser en oversikt over gjeldende kombinasjoner av metallfarge for gradmerker og knapper for tjeneste- og gallaantrekk, samt de forskjellige kombinasjoner av passepoilfarger og hvor de anvendes på gallaantrekk.

Til punkt 8

7. Tjenestefeltmerke (tidligere våpenart- og bransjemerker)
Tjenestefeltmerke nyttes kun til tjenesteantrekk men med følgende unntak: 
- Til gallaantrekk nytter Forsvarets musikk tjenestefeltmerke i forsølvet metall på
- kragen i tillegg til gradmerkingen. 
- Feltprestkorpset og militærjurister bærer tjenestefeltmerke i forgylt metall til
- gallaantrekk.
9. Gradsbetegnelse og gradmerker
I Hæren nyttes følgende gradsbetegnelser med tilhørende gradmerker.
Gradsbetegnelse Gradmerker
General 4 stjerner, generalitet på tresse, generalitet
Generalløytnant 3 stjerner, generalitet på tresse, generalitet
Generalmajor 2 stjerner, generalitet på tresse, generalitet
Brigader 1 stjerne, generalitet på tresse, generalitet
Oberst 3 stjerner, offiser + tresse, stabsoffiser
Oberstløytnant 2 stjerner, offiser + tresse, stabsoffiser
Major 1 stjerne, offiser + tresse, stabsoffiser
Kaptein/Rittmester 3 stjerner
Løytnant 2 stjerner
Fenrik 1 stjerne
Sersjant 3 vinkler
Korporal 2 vinkler
Andre Merking
Grenader 2 kryssede ekeløv
Befalsskoleelev S
Utskrevet befalskurs:
- Elevperioden K
- Praksisperioden K over 2 vinkler
10. Gradmerker
Stjerne:
- generalitet er stor stjerne i forsølvet metall eller brodert sølvtråd.
- Diameter: 23 mm. Stjerne, generalitet nyttes også av brigaderer.
- offiser er liten stjerne i forgylt/forsølvet metall. Diameter: 18 mm.

Vinkler er laget i forgylt/forsølvet metall. Bredde: 20 mm.

Grenadermerke er laget i forgylt/forsølvet metall. Bredde: 27 mm.
Stjerne, generalitet Stjerne, offiser
Forsølvet Brodert sølvtråd Forgylt Forsølvet
Vinkler, sersjant Vinkler, korporal
Forgylt Forsølvet Forgylt Forsølvet
Grenadermerke
Forgylt Forsølvet
Tresse:
- generalitet er vevet i gull metalltråd. Bredde: 45 mm. Tresse, generalitet nyttes
- også av brigaderer.
- stabsoffiser er vevet i gull eller sølv metalltråd. Bredde: 15 mm.

Tresse, generalitet
Tresse, forgylt Tresse, forsølvet
11. Tabellen nedenfor viser hvilke type distinksjoner som skal nyttes til de forskjellige jakker, kapper, skjorter m m.

Bruk av distinksjoner til jakker og kapper (ikke gallaantrekk):

Genser, kontor, olivengrønn Skulderhylser, mørk grønne
Genser, olivengrønn (NATO-genser)
- til feltbruk Skulderhylser, felt
- alle andre tilfeller Skulderhylser, mørk grønne
Jakke, felt II (M/98)z
- til “permisjonsbruk” Skulderhylser, mørk grønne
- til arbeids-/feltbruk Skulderhylser, felt
Jakke, felt Skulderhylser, felt
Jakke, regn Skulderhylser, mørk grønne
Jakke, skinn Skulderhylser, mørk brune, skinn
Kappe, mosegrønn, befal Skulderklaffer (i kappens stoff)
Kappe, regn Skulderklaffer (i kappens stoff)
Regnkappe, nylon Skulderklaffer (i kappens stoff)
Skjorte, kaki (kort/lang arm) Skulderhylser, mørk grønne
Trenchcoat Skulderklaffer (i kappens stoff)
12.
Distinksjoner på skulderhylser og skulderklaffer

x

Tabell over metallfarger på tjeneste- og gallaantrekk

Gradsbetegnelser og gradmerking

DISTINKSJONER

Generalitetet Stabsoffiserer
Kompanioffiserer Befal og andre

MÅLSATTE TEGNINGER - JAKKE, TJENESTE

Generalitetet Stabsoffiserer
Kompanioffiserer Sersjanter, korporaler og grenaderer

Elever ved skoler

NY NY NY >>>   Korrekt montering av generalsgull på jakke, tjeneste

MÅLSATTE TEGNINGER - JAKKE, GALLA

Generalitetet Infanteri
Kavaleri Artilleri
Ingeniør Samband
Transport Intendantur
Våpenteknisk Sanitet
Feltprester Forsvarets musikk
Veterinærer Militærjurister
TJENESTEFELTMERKER, KNAPPER OG PASSEPOILER
Tjenestefeltmerker
Knapper
Farge på passepoiler
x

Til toppen av siden