Sydpolsmedaljen

Stiftet av Hans Majestet Kong Haakon VII 20. august 1912, og samme dag tildelt deltakerne i Amundsens Sydpols- ekspedisjon 1910 - 1911.
Medaljen er preget i gull og har på aversen Kong Haakon VIIs brystportrett samt navn og valgspråk. På reversen den sydlige halvkule, Sydkorset, vedkommende medaljeinnehavers navn og årstallet 1911. Medaljen er forsynt med den kongelige krone og bæres i et mørkeblått bånd med en rød stripe i midten og en hvit på hver side av den røde. 

 
Navn x Stilling X
Amundsen, Roald Engelbregt Gravning x Polarforsker x
Nilsen, T. x Kaptein i Marinen x
Gjertsen, Hjalmar Fredrik 1885 -  Premierløytnant i Marinen x
Hassel, S. H. x Tollkontrollør x
Sundbeck, K. x Maskinist x
Kutschin, Alexander x Oseanograf x
Lindstrøm, Adolf Henrik x Stuert x
Olsen, Karenius B. 1890 -  Tollkontrollør x
Rønne, Martin Richart 1861 -  Seilmaker x
Wisting, Oskar Adolf x Kanoner i Marinen x
Hanssen, H. J. x Tolloppsynsmann x
Beck, A. x Skipper x
Hansen, L. A. x Fyrvokter x
Stubberud, Jørgen Antonsen x Gartner x
Bjaaland, Olav 1873 -  Skipsfabrikant x
Kristensen, Halvardus x Motormaskinist x