Posted inFirma

Hva skal til for å etablere et AS?

webdesign og penger

Sitter du med en gründerspire og har en drøm om å starte opp ditt eget firma? I så fall er det mye å lære om det å etablere et AS. Forkortelsen står for aksjeselskap, og er en av de vanligste selskapsformene i Norge. De fleste som starter bedrifter stiller seg spørsmålet om de bør velge et enkeltmannsforetak (ENK) eller et AS. Begge disse selskapsformene har mange likheter, men også en del ulikheter.

Vi skal nå se nærmere på hva som skal til for å etablere et AS firma, og hva man bør være forberedt på når man starter en bedrift med en slik selskapsform.

Hva skal til for å etablere et AS?

Siden 2013 har det blitt langt enklere å etablere AS enn hva det var tidligere. Blant endringene som ble gjort behøver man nå kun å stille med en aksjekapital på 30 000 kroner (tidligere 100 000 kroner), samtidig som selve oppstartsprosessen har blitt forenklet. Det er dog fortsatt en del jobb med å etablere et aksjeselskap i dag, med en del papirer og dokumenter som må fylles ut korrekt i henhold til forskrifter. Følgelig kan det være gunstig å få hjelp fra en ekspert eller et etableringsselskap slik at oppstarten går knirkefritt.

Utover dette er det langt enklere å etablere et AS enn hva folk flest tror. Riktignok må man ha en innskuddskapital på 30 000 kroner å stille opp med, men har man dette så vil de fleste kunne etablere et AS uten større problemer.

Tidligere var det et krav om at alle aksjeselskaper måtte ha et styre bestående av flere personer, men etter regelendringene i 2013 er dette ikke lengre nødvendig, og man kan følgelig starte opp et AS alene. I tillegg har de mindre aksjeselskapene nå blitt fritatt fra revisjonsplikt, noe som gjør det langt enklere å drifte et selskap.

I motsetning til å etablere et enkeltmannsforetak, så må man betale en relativt stor sum til statskassa for å etablere et AS. I skrivende stund er denne engangsavgiften på 5666 kroner, og den må altså betales for å registrere aksjeselskapet i Foretaksregistret. Dette er dessverre ikke en frivillig avgift, men den kan trekkes fra innskuddskapitalen dersom man ikke har alt for mye å rutte med i oppstartsfasen.

Etablere AS eller enkeltmannsforetak?

Skal man sammenligne et AS og et enkeltmannsforetak, så passer sistnevnte best for deg som jobber alene og er i etableringsfasen. Det er langt enklere å drifte et slikt foretak fremfor et aksjeselskap. Men skal man være flere om ett og samme prosjekt, så vil det være gunstig å etablere AS fra starten av. Det samme gjelder dersom man ikke ønsker å risikere ens personlige økonomi for jobbens skyld, noe man gjør i et ENK. Sistnevnte passer også bra dersom man ikke har egenkapital, da det er gratis å starte opp.

Skattefri omgjøring av ENK til AS

Mange begynner med et enkeltmannsforetak, og vil etablere AS når driften har gått bra over lengre tid. Da finnes det heldigvis muligheter for å omdanne selskapet. Man kan da slippe å betale skatt og andre avgifter, så lenge man følger de regler som er satt for en slik omdanning av selskapsform.