Krigskorset

Krigskorset med sverd er innstiftet av Hans Majestet Kong Haakon VII 21. mai 1941 til belønning for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling. Den rangerer foran alle andre norske dekorasjoner.
Medaljen utdeles av Kongen i statsråd. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte, forsynt med ett, to eller tre sverd og med bånd i flaggets farger.

x

Navn Grad   1941-45
HÆREN
Bjørnaas, Torfinn Johan Fenrik x x
Deinboll, Peter Løytnant x x
Fleischer, Carl Gustav Generalmajor x x
Fougner, Kristian Fenrik x x
Gregers, Gram Fenrik Post mortem x
Granlund, Sverre Korporal x x
Hansen, Arnold Hjemmestyrkemann x x
Haugland, Knut Magne  Løytnant 2 sverd x
Haukelid, Knut Anders Løytnant x x
Holtermann, Reidar H. Oberst x x
Kristoffersen, Jon Løytnant x x
Larsen, Ruben Løytnant x x
Linge, Martin Kaptein x x
Lund, Ove Roll Kaptein x x
Manus, Max Løytnant x x
Munthe-Kaas, Hugo Sersjant x x
Olsen, Martin Menig x x
Olsen, Otto Menig x x
Pettersen, Torstein Fenrik x x
Poulsson, Jens Anton Fenrik x x
Rønneberg, Joachim Løytnant x x
Rørholt, Bjørn Arnold Kaptein x x
Skinnarland, Einar Fenrik x x
Starheim, Odd Kjell Løytnant x x
Stenersen, Tor Løytnant x x
Storsveen, Arvid Løytnant x x
Sverdrup, Einar Oberstløytnant x x
Sørlie, Odd Fenrik x x
Vedaa, Anton Fenrik x x
SJØFORSVARET
Andersen, Andreas Kommandørkaptein x x
Askim, Per Kommandør x x
Bjørnøy, Palmer USK dekksmann x x
Blystad, Per USK kvartermester x x
Danielsen, Edvard Christian Kontréadmiral x x
Danielsen, Per Edvard Løytnant x x
Eriksen, Birger Oberst x x
Eskeland, Sigurd Løytnant x x
Grotle, Baard USK Kvartermester x x
Haavik, Alf Christian Løytnant x x
Herlofson, Charles Oluf Kapteinløytnant x x
Horve, Thore Orlogskaptein x x
Jacobsen, Thomas Kapteinløytnant x x
Larsen, Leif Andreas Fenrik 2 sverd x
Marstrander, Ernst B. Kapteinløytnant x x
Monsen, Christian August Orlogskaptein x x
Prebensen, Axel Winge Løytnant x x
Røren, Rolf Quernheim Løytnant x x
Schau, Øivind Løytnant x x
Storheil, Skule Valentin Orlogskaptein x x
Tamber, Ragnvald Andreassen Kapteinløytnant x x
Ullring, Ernst Gustav Adolf Kommandørkaptein x x
Ulstrup, Johan Fredrik Andreas Kommandørkaptein x x
Valvatne, Sigurd Løytnant x x
Østervold, Sjur Normann Kapteinløytnant x x
LUFTFORSVARET
Berg, Rolf Arne Oberstløytnant X x
Birksted, Kai Oberstløytnant 2 sverd x
Bugge, Hans Andreas Kaptein X x
Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald Kvartermester X x
Christiansen, Constantin Arnold Kvartermester X x
Christie, Johan Koren Oberstløytnant X x
Christie, Werner Major X x
Eriksen, Marius Løytnant X x
Gjørtz, Fridtjov Sæverud Løytnant X x
Gran, Martin Ingvar Major X x
Grundt-Spang, Helmer Kaptein X x
Grønmark, Olai Julius Major X x
Haabjørn, Erik Major X x
Halle, Gunnar Major X x
Heglund, Sven Kaptein X x
Hertzberg, Jens Skjeldrup Kaptein X x
Johansen, Einar Fenrik X x
Lambrechts, Finn Oberstløytnant X x
Lea, Per Waage Kapteinløytnant X x
Lindaas, Knut Fenrik X x
Mehre, Helge O. Oberstløytnant X x
Mohr, Wilhelm Major X x
Næss, Agnar Løytnant X x
Offerdahl, Håkon Kapteinløytnant X x
Reed-Olsen, Oluf Løytnant X x
Rønningen, Hans Kapteinløytnant X x
Stenwig, Kåre Kaptein X x
Tingulstad, Bjørn Stray Løytnant X x
Vikholt, Hallvard Kjell Kaptein X x
HANDELSFLÅTEN
Bentsen, Ole Håkon Maskinmester x x
Blindheim, Elias Ragnvald Skipsfører x x
Fredhjem, Ansgar Maryath Skipsfører x x
Grotnæs, Lars Skipsfører x x
Haaland, Jon Maskinist x x
Hansen, Hans G. Maskinmester x x
Isaachsen, Einar Fredrik Skipsfører x x
Jensen, Carl Iver Skipsfører x x
Karlsen, Johan Maskinist x x
Lindtner, Nikolai Fredrik Skipsfører x x
Lund, Lorentz Maskinmester x x
Mevatne, Berge Skipsfører x x
Monsen, Paul Kornelius Skipsfører x x
Paulsen, Reidar Otto Maskinmester x x
Smørdal, Bjarne Maskinmester x x
Thorstensen, Lyder Reinholdt Skipsfører x x
Thøversen, Lars Anker Skipsfører x x
Trovik, Hans Anton Skipsfører x x
Utne, Frithjof Skipsfører x x
PERSONER SOM ER TILDELT KRIGSKORSET ETTER 1945
Bjørge, Haakon S. USK led. dekksm. x 1946
Eidsheim, Ingvald O. USK løytnant x 1946
Hansen, Realf J. USK led. dekksm. x 1946
Ingebrigtsen, Martinius USK led. dekksm. x 1946
Johannesen, Ingolf USK dekksmann x 1946
Klausen, Gunnar USK dekksmann x 1946
Monsen, Mads O. USK fenrik x 1946
Ovesen, Harald USK dekksmann x 1946
Rist, Boye USK fenrik x 1946
Steensland, Inge USK fenrik x 1946
Sundt, Paal R. K. USK led. dekksm. x 1946
Sønsteby, Gunnar Kaptein 3 sverd 1946
Clifton, Hans

Fenrik

x

1948

Bøgeberg, Knut

Marineløytnant

x

1949

Helset, O Generalmajor x 1949
Herlofson, C. O. Kapteinløytnant Sverd nr. 2 1949
Holmsen, Sven Løytnant Post mortem 1949
Pran, S. A. R. Oberst x 1949
Sveen, Arne Frithjof Løytnant 2 sverd 1949
Wagle, Ivar Menig Post mortem 1949