NORGE - NORWAY

Denne side er sist ajourført:

This page last updated:

8. oktober 2002

October 5th. 2002

Felt m/lys blå bakgrunn
er endret siden siste oppdatering.
Text w/light blue background
are changed from last update.
Medaljer som tidligere var
 godkjent båret er også tatt med.
Earlier approved medals are included in the list.
Engelsk navn vises når du holder
markøren over bildet av båndstripen.

English name will be shown when
your marker is placed on top of picture.

Den offisielle rekkefølgen av ordner,
dekorasjoner og medaljer og innstiftelsesdato.
The official order of precedence for Norwegians orders,
decorations and medals and date established.

Har båndstripen farget bakgrunn (lys gul)
kan du klikke på båndstripen for å se
bilde av medaljen evt. hvem som er tildelt medaljen.

If the ribbon is on coloured background
(light yellow) you can see picture of the medal
eventually reciepients of the medal.

1 - 9

The 7th. June medal
7. juni medaljen
x

A

Antarctic-medal
Antarktismedaljen
1956 - 1960

D

Defense Participation Medal 1940 - 1945
Deltakermedaljen
1940 - 1945
Defense Participation Medal 1940 - 1945 with Rose
Deltakermedaljen
1940 - 1945 med rosett
The Royal Norwegian Order of Merit
Den kongelige
norske Fortjenstorden
The Royal Norwegian Order of St. Olav
Den kongelige
norske St. Olavs orden
Norwegian Korea-medal
Den norske
Koreamedalje
The Norwegian Officers Equestrian Society's Badge of Honour
De norske officerers Rideklubs hederstegn

The Volunteer Shooting Organisations Badge for Shooting Capability

Det Frivillige
Skyttervesens
dugleiksmerke

The Volunteer Shooting Organisations Medal of Merit
Det Frivillige
Skyttervesens
fortjenstmedalje
The Volunteer Shooting Organisations Badge of Honour
Det Frivillige
Skyttervesens
hederstegn
The Volunteer Shooting Organisations Medal for Biathlon Capability
Det Frivillige
skyttervesens
skiskyttermedalje

The Military Gold Medal for Pentathlon

Det militære
femkampmerket
X

The Military Gold Medal for Marching
Det militære
marsjmerket
X
The Military Gold Medal for Sharpshooting
Det militære
skarpskyttermerket
The Military Gold Medal for Skiing
Det militære
skimerket

F

The Gold Medal for Field Athletics
Feltidrettsmerket
x
X
UN Veteran Organisations Badge of Honour
FN-veteranenes
landsforbunds hederstegn
(Gull - sølv - bronse)

Forsvarets
innsatsmedalje
Balkan

Forsvarets
innsatsmedalje
Balkan med rosett
Forsvarets
innsatsmedalje
Saudi-Arabia
Forsvarets
innsatsmedalje
Saudi-Arabia med rosett 

Armed Forces Medal for Noble Deed

Forsvarets medalje
for edel dåd
x

The Defense Medal for International Service
Forsvarets medalje
for internasjonale
operasjoner
The Defense Medal for International Service with Laurel
Forsvarets medalje
for internasjonale
operasjoner med
laurbærgren
(60 måneders tjeneste)
Defense Medal
Forsvarsmedaljen
(0, 1, 2 eller 3 stjerner)
x
x
x

Defense Medal with Laurel

Forsvarsmedaljen
med laurbærgren
x
X

X

Medal for Outstanding Achievment in Gold
Frammedaljen
x
x

x
x

UN Peace Prize Medal

Fredsprismedaljen

H

The Kings Guards Medal in Gold
Hans Majestet Kongens Gardes medalje - Gull
The Kings Guards Medal in Silver
Hans Majestet Kongens Gardes medalje - Sølv

The Kings Guards Medal in Bronze

Hans Majestet Kongens Gardes medalje - Bronse

The Kings Commemorative Medal in Gold
Hans Majestet Kongens
erindringsmedalje i gull
The Kings Commemorative Medal in Silver
Hans Majestet Kongens
erindringsmedalje i sølv
The Kings Medal of Merit in Gold
Hans Majestet Kongens
fortjenstmedalje i gull

The Kings Medal of Merit in Silver

Hans Majestet Kongens
fortjenstmedalje i sølv

National Guard Medal of Merit
Heimevernets
fortjenstmedalje
National Guard Service Medal
Heimevernets vernedyktighetsmedalje
(0, 1, 2 eller 3 stjerner)
Hovedlandsskytterstevnets
gylte medalje

Army National Service Medal

Hærens
vernedyktighetsmedalje
(0, 1, 2 eller 3 stjerner)

I

Gold Medal for Infantry Achievements
Infanterimerket

K

KNBLO-medaljen
(4-dagers marsjen i
Nijmegen, Nederland)
King Haakon VIIs 100 Year Medal 1872 - 1972
Kong Haakon VIIs
100 års medalje
1872 - 1972

King Haakon VIIs 70 Year Medal

Kong Haakon VIIs
70 års medalje

King Haakon VIIs Cross of Freedom
Kong Haakon VIIs
frihetskors
King Haakon VIIs Medal of Freedom
Kong Haakon VIIs
frihetsmedalje
King Haakon VIIs Jubileemedal 1905 - 1930
Kong Haakon VIIs
jubileumsmedalje
1905 - 1930

King Haakon VIIs Jubileemedal 1905 - 1955

Kong Haakon VIIs
jubileumsmedalje
1905 - 1955

King Haakon VIIs Commemorative Medal October 1st. 1957
Kong Haakon VIIs
minnemedalje 1. oktober 1957
King Olavs Jubileemedl 1957 - 1982
Kong Olav Vs jubileumsmedalje
1957 - 1982
King Olavs Commemorative Medal January 31st. 1991
Kong Olav Vs minnemedalje
30. januar 1991

Krigsdeltagerforbundets hederstegn

War Cross with sword
Krigskorset med sverd
x
x
War Medal
Krigsmedaljen
Coronation Medal (King Haakon VII)
Kroningsmedaljen

L

Air Force National Service Medal
Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje
(med 0, 1, 2 eller 3 stjerner)
Luftmilitært samfunds hederstegn

M

Marinens
kanonskyttermedalje
Maudheimmedal 1949 - 1952
Maudheimmedaljen
1949 - 1952

Medal for Outstanding Achievment in Gold

Medaljen for borgerdåd
i gull

Medal for Outstanding Achievment in Silver
Medaljen for borgerdåd
i sølv
Medal for Noble Deed in Gold
Medaljen for
edel dåd i gull
Medal for Noble Deed in Silver
Medaljen for
edel dåd i sølv

Medal for Noble Deed at Sea

Medaljen for
redningsdåd til sjøs

N

Norges forsvarsforenings hederstegn
Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje

Norges idrettsforbunds idrettsmerke

Norges Lotteforbunds
hederstegn
Norges Røde Kors
hederstegn
Norges Skytterforbunds armegeværmedalje

Norges Skytterforbunds
hederstegn

Norges Svømmeforbunds
Den Store Havhesten
Norsk Aero Klubbs
hederstegn
Norsk militært tidskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave

Norske Militære Kameratforbunds hederstegn

Norske Reserveoffiserers Forenings hederstegn

O

Colonel Stangs Commemorative Medal for Shooting
Oberst Stangs
minnemedalje

Oslo Militære Samfunds hedersteg
(Gull - Sølv - Bronse)

P

Police Cross of Honour
Politiets
hederskors
Policemedal for International Service
Politiets medalje
for internasjonal tjeneste

Policemedal for International Service with laurel

Politiets medalje
for internasjonal tjeneste med laurbærgren
(60 måneders tjeneste)

Policemedal

Politimedaljen
(0, 1, 2 eller 3 stjerner)

Politimedaljen med laurbærgren

R

Rikspolitiets
beredskapsmerke

S

Sivilforsvarets hederskors

Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste

Sivilforsvarsmedaljen

Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren

Navy National Service Medal
Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje
(med 0, 1, 2 eller 3 stjerner)
Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave

Sjømilitært Samfunds fortjenstmedalje i gull

St. Olafs Medal
St. Olavs medaljen
St. Olafs Medal with Oak Leaf
St. Olavs medaljen
med ekegren
National Guard Unit 024s Medal of Merit in Gold
Stor-Oslo Vest HV-avsnitt 024s fortjensttegn gull

Sydpolsmedaljen
X

T

German Brigade Veterans Medal
Tysklandsbrigadens veteranmedalje