DANMARK - DENMARK

 

c

Civilforsvars forbundets
hæderstegn

D

DANCON
Marchmedalje
Dannebrogordenen
Danmarks Turistråds
hæderstegn
Dansk Militært
Idrætsforbunds
Hæderstegn
Dansk røde Kors
fortjensttegn
Dansk røde Kors' hæderstegn

Dansk røde Kors'
medaille

Dansk røde Kors'
mindetegn for deltagelse
i krigsfangeudvekslingen
i Korea

Dansk røde Kors'
mindetegn for hjælp til
syke og sårede i krigen
i Finland 1939 - 1940 

Dansk røde Kors'
mindetegn for
krigsfangehjælp
1914 - 1919

Dansk røde Kors'
mindetegn for
krigshjælpearbeje
1939 - 1945

De danske Skytte-, Gymnastik- og Idræts-
foreninger's
hæderstegn
Den kongelige belønningsmedalje

Den slesvigske
erindringsmedaille af
1919

E

Elefantordenen

Erindringsmedaljen i
anledning af Hendes
Majestet Dronningens og
Hans Kongelige højhed
Prinsens sølvbryllup

Erindringstegn i anledning af kong Christian den
Niende og dronning
Louises Guldbryllup

F

Forsvarets hæderstegn
for god tjeneste
Forsvarets medalje

Forsvarets medalje for
falne og sårede i tjenesten

Forsvarets medalje
for tapperhed
Fortjenstmedaljen
Fortjenstegnet for god
tjeneste i forsvarets
reserve 

G

Galatheamedaillen
Grønland Hjemmestyres Fortjenstmedalje

H

Hjemmeværnets
25-års tegn
Hjemmeværnets
40-års tegn

Hjemmeværnets
50-års jubileumsmedalje

Hjemmeværnets
50-års tegn
Hjemmeværnets
fortjensttegn
Hæderstegn for god
tjeneste i brandvæsenet

Hæderstegn for officerer
og andre befalingsmend samt menige i
Fredriksbergs brandvæsen

Hæderstegn for officerer
og andre befalingsmend samt menige i
Københavns brandvæsen
Hæderstegnet for
25-års god tjeneste
i Civilforsvaret

Hæderstegnet for
25-års god tjeneste
i Politiet

Hæderstegnet for 8 og 16
års tjeneste til befalings-
mænd af kvarter- og underkvartermester-
grupperne ved søværnet

Hæderstegnet for god
tjeneste i flyvevåbenet
Hæderstegnet for god tjeneste i hæren
Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten

Hæderstegnet for underofficerer og med
disse i klasse stående
personer af armeen

Hærvejsmarchen Viborg

Håndværksrådets
hæderstegn

J

Jubilæumstegnet til
Befalingsmænd og Menige
i Brandkorps i
købstæderene
Jubilæumstegnet til
Befalingsmænd og Menige
i de faste Brandkorps på
landet samt Brandfogeder

K

Kong Christian den
Niendes mindemedalje
Kong Christian den
Niendes mindetegn

Kong Christian den
Tiendes erindringsmedalje
for deltagelse i krigen
1940 - 1945

Kong Christian den
Tiendes frihedsmedalje
Kong Christian den
Tiendes mindemedalje
Kong Christian den
Tiendes mindetegn

Kong Frederik den
Åttendes mindemedalje

Erindringsmedaljen for Deltagelse i Hospitalskibet "Jutlandia"s Ekspedition til Korea 1951 - 1953.
Koreamedaljen
Krigsmindemedaille
1848 - 1858 og 1864

L

Livgardens 250 års jubileum

M

Medaljen for
druknedes redning
Medaljen for udmerket
lufttjeneste

Medaljen for  ædel dåd

Medaljen Ingenio et Arte

O

Ordenskapitlet i det
danske hushold

R

Redningsvæsenets 100-års
jubileumsmedalje
Reserveofficers-
foreningen i
Danmarks hæderstegn

T

Turistforeningen i
Danmarks hæderstegn