TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN

ØRKENANTREKK
• 
ØRKENEFFEKTER

Antrekk
Distinksjoner
Effekter m m
Avdelingsmerker
Dette kapittel sist ajourført:
1 februar 2004
©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original reglement utgitt:
10 desember 2002
Foto:
Minerydder
FMS

Ørkenlandskap
FM Grafisk AS
Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no

ØRKEN - KLIMASONE 2

1. Generelt
Denne delen omhandler:
- antrekk
- distinksjoner
- avdelingsmerker
- merker og andre effekter
til bruk i klimasone 2 områder.