UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

NB - VIKTIG VIKTIG

Rettelser og tillegg
Rettelser og tillegg fremgår av endret dato i rubrikken til venstre. Rettelser i teksten er markert med gul bakgrunn, nye eller endrede bilder er markert med sort ramme. Disse endringer forblir markert til ny rettelse og tillegg gjøres gjeldende.