UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

VIKTIG VIKTIG

Bruk av militær uniform

Teksten nedenfor er laget for å klargjøre uniformsbruken i Norges Lotteforbund. Det skal dog bemerkes at endringer kan skje da alle forsvarsgrener + Heimevernet er i ferd med å revidere sine uniformsreglement
Militær uniform, feltuniform eller M/98 skal IKKE brukes før lotten har gjennomgått Basiskurs. Dispensasjon kan gis av landsstyret. dette gjelder for eksempel konkurranser. Dispensasjon må søkes i hvert enkelt tilfelle.

M/98 kan brukes ved tjeneste hvor det ikke skal brukes lotteuniform. For eksempel ved noen konkurranser, Nijmegen, sanitetstjeneste, vakthold ved anlegg eller arena, eventuelt sjåførtjeneste hvor lotteuniform ikke kan brukes og spesiell tillatelse blir gitt.

Det skal i alle tilfelle brukes lottevervsmarkeringer og ermlets, ikke militære distinksjoner. Det skal kun brukes militære distinksjoner når A-lotten er innkalt til årets tjeneste. Alt annet er lottetjeneste.

Lilla beret kan brukes i alle sammenhenger i lottetjeneste, bortsett fra når man er på felttrening/øvelse, da brukes feltlue fra den forsvarsgren -  eventuelt Heimevernet - man tilhører. Det skal heller ikke brukes vervsmarkeringer på jakke, felt (M/75 i felt.

Til toppen av siden