UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

Korrekt plassering av effekter på jakke, grå

61. Plassering av merker, nåler etc på jakke,. grå
Tegningen under viser plassering av:
- markering av tillitsverv
- M for mobiliseringsplassert lotte
- navneskilt
- lottenålen
- HVs tjenesteårstegn
- båndstriper og ferdighetsmerker
62. På skjorte, hvit og jakke, felt II (M/98) plasseres effektene på tilsvarende steder. Unntak er plassering av markering av tillitsverv som skal være montert på skulderhylser.

Til toppen av siden