UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

Dekorasjoner og ferdighetsmerker

Du kan klikke deg videre til:

Norges Lotteforbunds hederstegn

Listen over rekkefølgen av dekorasjoner på uniform samt bilde av alle båndstripene er midlertidig tatt ut. Det er kommet mange nye medaljer, og flere kommer.
Det Kongelig Slott har p t disse til godkjenning og korrekt liste vil bli tatt
inn når det formelle er i orden.
60. Dekorasjoner (ordner og medaljer) i full størrelse nyttes kun ved anledninger av formell karakter og kun til Tjenesteantrekk 2 med jakke, grå og skjørt. Monteres slik at nederste kant er 10 mm over lottenålen.

De skal være 90 mm høye fra båndets øverste kant til medaljens nederste kant. Ved fire eller fler skal de legges halvt over hverandre som vist på tegningen. Den øverste skal alltid være til venstre - sett forfra.

Rangering av dekorasjoner og ferdighetsmerker endres i takt med at nye kommer til og gamle forsvinner. For korrekt rangering vises til Heimevernets eller en av forsvarsgrenenes uniformsreglementer. 

Ferdighetsmerker i metall kan nyttes på:
- jakke, grå
- skjorte, hvit.

På jakke, grå plasseres de 5 mm over brystsømmen som vist på tegningen. På skjorte, hvit plasseres de rett over venstre brystlomme. De skal settes tett sammen, i en eller flere rader, hvor overkanten av hver rad skal danne en rett linje. En rad skal ikke gå ut over bredden av fire båndstriper (ca. 140 mm).

Ferdighetsmerker i gull nyttes ikke samtidig med båndstriper.

Eventuelle båndstriper monteres rett over metallmerkene med maksimum fire i bredden. Ved mindre enn fire båndstriper i den øverste raden skal disse sentreres om midten på raden under. Båndstriper kan nyttes til samme effekter som ferdighetsmerker. 

Båndstriper og ferdighetsmerker sammen

Fire medaljer

Til toppen av siden