UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

Merker, nåler og andre effekter

Du kan gå direkte herfra til:
Markering av tillitsverv
Mobiliseringsplassert lotte
Luemerker
Lottenåler
Jakkemerker
Nasjonalitetsmerke
Heimevernets tjenesteårstegn Navnebånd og navneskilt
Knapper

Til toppen av siden