UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

Forord

Norges Lotteforbund (NLF) fastsetter dette “Uniforms- og honnørreglement for Norges Lotteforbund til bruk for de lotter som frivillig har anskaffet uniform og for de lotter som har fått utdelt uniform fra heimevernsdistrikt.

Reglementet gjøres gjeldende fra 1. juli 2002. Alle tidligere uniforms- og honnørreglement settes med dette ut av kraft.

For mobiliseringsdisponerte lotter vises også til:
- TJ 12-3: Uniformsreglement for Hæren
- SAP-7 (E): Uniformsreglement for Sjøforsvaret (kun datautgave)
- BFL 170-4: Uniformsreglement for Luftforsvaret (kun datautgave)
- TJ 20-12-3: Uniformsreglement for Heimevernet.

NORGES LOTTEFORBUND
Oslo, 1. juli 2002

Toril Ørseng
Forbundsleder