TJ 12-3
Uniforms-
reglement for Hæren

Del 9
Krigsskolen
Sidene ble sist ajourført
10 desembert 2002
STARTSIDE
Avdelingsmerke, metallfarge, tjenestegjøringsmerke
Distinksjoner/
Gradmerker
Riksløve, årsstripe og KVK-tegn
Tilleggsmerking for tjenestegjørende befal og kadetter
Kepi
Skilt, fjær og luestolper
Effekter uten gradstilhørighet

Du kan gå direkte til:

Del 1
Alminnelige bestemmelser
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker

Til TJ 12-3 - Forsiden

Del 9 - Krigsskolen

x

1.

Generelt
Del 9 omhandler de antrekk og de effekter som nyttes ved Krigsskolen og gjelder for:
- tjenestegjørende befal
- kadetter
- personell som avtjener plikt- eller førstegangstjeneste ved avdelingen.
 2. Bestemmelsene gjelder uten hensyn til grad, kjønn eller tjenestestilling. 
 3. Del 1 - Alminnelige bestemmelser og Del 10 - Dekorasjoner og ferdighetsmerker gjelder for alt militært personell i Hæren. 
 4. Antrekk
I det etterfølgende er listet de antrekk som nyttes ved Krigsskolen:
Feltantrekk 1 - KS  
Feltantrekk 2 - KS  
Graviditetsantrekk 2  Beskrevet i del 4
Graviditetsantrekk 2 sommer Beskrevet i del 4
Idrettsantrekk 1 Beskrevet i del 4
Idrettsantrekk 2 Beskrevet i del 4
Idrettsantrekk 3 - KS  
Kontorantrekk 1 - KS  
Paradeantrekk 2 - KS  
Paradeantrekk 3 - KS  
Permisjonsantrekk 1 - KS  
Tjenesteantrekk 2 - KS  
Tjenesteantrekk 2 sommer - KS  
Tjenesteantrekk 3 - KS  
Tjenesteantrekk 4 - KS  

Gå til samlesiden for alle antrekk som nyttes ved KS

 5. Lettelser og endringer i antrekk
Den som fører kommando over avdeling, kan tillate lettelser/endringer i antrekket når forholdene gjøre dette påkrevet.
 6. Perioden fra og med 1 mai til og med 30 september regnes militært som sommertid i Norge. Dette betyr at Tjenesteantrekk 2 sommer kan nyttes og at det kan gjøres endringer til andre antrekk hvor dette bl a omfatter oppbretting av skjorte-/ jakkeermer. 
 7. Skjorte, kaki, lang arm m/nedbrettede ermer. Skal alltid nyttes i kombinasjon med slips. Nyttes ikke som ytterste plagg ute, men kan nyttes innendørs som del av Kontorantrekk 1, samt ved lettelser i antrekk. 
 8. Skjorte, kaki, lang arm m/oppbrettede ermer. Brettes opp med 5 cm brett overfor albuen slik at senter på bretten er senter på overarmen. Kan nyttes med eller uten slips.

Nyttes ikke slips skal øverste knapp alltid være åpen. I tiden 1 mai - 30 september kan skjorten nyttes som ytterste plagg ute. Skjorten kan nyttes med oppbrettede armer inne hele året som del av Kontorantrekk 1. 
 9. Skjorte, kaki, kort arm. Kan nyttes med eller uten slips. Nyttes ikke slips skal øverste knapp være åpen. I tiden 1 mai - 30 september kan skjorten nyttes som ytterste plagg ute. 
 10. Skjorte, felt II (M/98). I tiden 1 mai - 30 september. Brettes opp med 5 cm brett overfor albuen slik at senter på bretten er senter på overarmen.
 11. Avdelingssjef skal fastsette endringer i antrekk og bruk av spesielle verneeffekter for enkeltpersoner og grupper av personell med utgangspunkt i vernebestemmelsene som gjelder for det enkelte tjenestested eller den enkelte stilling. 
Til toppen av siden
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x