TJ 12-3
Uniforms-
reglement for Hæren

Del 8
Hans Majestet Kongens Garde
[HMKG]
Siden er sist oppdatert
1 april 2004
STARTSIDE
HMKGs første
uniformsreglement fra
30 mars 1860
Generelle bestemmelser
Generelt om antrekk
Merker og metallfarge
Distinksjoner og gradsbestemte effekter
Effekter uten gradstilhørighet

Statutter for Hans Majestet Kongens Gardes medalje

Du kan gå direkte
herfra til:

Del 1
Alminnelige bestemmelser
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker

Til TJ 12-3 - Forsiden

UNIFORMSREGLEMENT FOR
HANS MAJESTET KONGENS GARDE
 

 1. Generelt
Hans Majestet Kongens Garde - HMKG - er en vakt-, parade- og honnøravdeling som, i tillegg til sin hovedoppgave, i stor grad preger helhetsinntrykket ved høytidelige anledninger i det konstitusjonelle liv, så som Stortingets høytidelige åpning, det daglige seremonielle vakthold rundt kongefamilien, fremmede statsoverhoders besøk eller lignende.
 2. Dette medfører at HMKG ved sin fremtreden bidrar til den generelle vurdering av Forsvarets profesjonelle standard, såvel hos det alminnelige publikum som hos militære sjefer, besøkende statsoverhoder o l. 
 3. En vesentlig faktor i en slik vurdering er gardistens utseende og oppførsel.

For å ivareta den standard som er lagt til grunn for en slik vurdering er HMKG avhengig av å kunne praktisere enkelte egne bestemmelser for å innfri disse forventningene, og derved løse en viktig del av sitt oppdrag (Jf punkt 6.)