TJ 12-3
Uniforms-
reglement for Hæren

Del 7
Internasjonale operasjoner

Sidene ble sist oppdatert
10 desember 2002

Du kan gå direkte
herfra til følgende deler:

Del 1
Alminnelige bestemmelser
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker

Til TJ 12-3
Forsiden

Del 7 - Internasjonale operasjoner

x

Du kan gå direkte herfra til et av antrekkene nedenfor:

1.

Generelt
Del 7 omhandler følgende antrekk:
Feltantrekk 1 - FN
Feltantrekk 2 - FN
MP-antrekk - FN
MP-antrekk - NATO
Permisjonsantrekk 1 - FN
Tjenesteantrekk 2 - FN
Tjenesteantrekk 2 sommer - FN
Tjenesteantrekk 3 - FN.

2.

Enkelte avdelings- og operasjonsmerker er avbildet for å vise utforming og motiv.

Merker nyttet i internasjonal tjeneste vil til enhver tid være gjenstand for endringer. 

3.

Gradmerker
All gradmerking skal være i forgylt metall eventuelt med gull tresser i henhold til grad. Nyttes til alle tjenesteantrekk.
4. Tjenestefeltmerker (tidl våpenart- og bransjemerker) og vinger
Tjenestefeltmerker skal være i forgylt metall og i henhold til eget tjenestefelt. Vinger skal være i forgylt metall. Nyttes til alle tjenesteantrekk.
5. FN-merke/Avdelingsmerke/Operasjonsmerke
FN-merke nyttes på venstre arm til alle antrekk, enten påsydd eller på armlet.

Norsk avdelingsmerke/operasjonsmerke bæres av alt personell som tjenestegjør ved avdeling som har approbert merke. Merket bæres på høyre erme.

Se forøvrig punkt 13 - 21.
6. Tjenestegjøringsmerke
Befal kan bære godkjent tjenestegjøringsmerke til Tjenesteantrekk 2, Tjenesteantrekk 2 sommer, Tjenesteantrekk 3 og Permisjonsantrekk 1. Ved behov kan tjenestegjøringsmerke også nyttes til feltantrekk.

Merket bæres sentrert midt på venstre brystlomme eller montert på lærlapp som festes i lommens knapp. 
Tjenestegjøringsmerket skal være bestemt av GIH for vedkommende tjeneste.
7. Kvalifiseringstegn for godkjent soldat
Godkjent merke i forsølvet metall eller brodert utgave sort på oliven kan bæres i samsvar med bestemmelsene for det enkelte merke. Merket skal festes sentrert midt på høyre brystlomme på jakke eller skjorte. 
EFFEKTER OG MERKER SOM NYTTES I FN-TJENESTE EFFEKTER OG MERKER SOM NYTTES I NATO- OG MFO-TJENESTE
AVDELINGS- OG OPERASJONSMERKER
Til toppen av siden