TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
1 mai 2004

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

FORORD

Dette uniformsreglementet fastsetter antrekk og bruk av uniformer i Hæren. Uniformens historie går tilbake til de eldste tider, og er uløselig knyttet til tradisjoner. Den symboliserer de verdier Hæren representerer, så som profesjonalitet og disiplin. Den gjør Forsvaret synlig i samfunnet og bør nyttes ved alle anledninger hvor det er naturlig og passende. Uansett anledning er det viktig at uniformen bæres korrekt og med stolthet, og at bestemmelsene i dette reglementet følges.

Som Generalinspektør for Hæren stiller jeg krav om en høy standard ved Hærens avdelinger og hos enkeltpersoner når det gjelder bæring av uniform. Det er et sjefsansvar på alle nivåer å opprettholde Hærens gode uniformstradisjoner. Dette reglementet dekker imidlertid ikke alle forhold. Det er her avdelingssjefen skal bruke det skjønn han/hun har opparbeidet seg. Dette reglementet gir retningslinjer for hvordan jeg ønsker at befal og soldater skal representere sin avdeling og Hæren både nasjonalt og internasjonalt. 

Generalinspektøren for Hæren fastsetter
TJ 12 - 3: "Uniformsreglement for Hæren" til bruk i Hæren fra 1 desember 2002.

TJ 12 - 3: "Uniformsreglement for Hæren", datert 1 mars 1985, med senere "Rettelser og Tillegg", settes ut av kraft fra samme dato.

FORSVARSTABEN/ OVERKOMMANDO/HÆRSTABEN
Oslo, 1 desember 2002

Roar J. Haugen
Generalmajor
Generalinspektør for Hæren

Revisjon 1 fastsettes til bruk i Hæren fra 1 mai 2004.

FORSVARSSTABEN/HÆRSTABEN
Oslo, 1 mai 2004

Lars J. Sølvberg
Generalmajor
Generalinspektør for Hæren

VIKTIG • VIKTIG • VIKTIG
Klikk her for å se de viktigste endringene med kommentarer

Del 0
Innholdsfortegnelse

Del 0
Rettelser og tillegg
Del 0
Fordelingsliste