TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Forsvarets medalje
for internasjonale operasjoner

Forside (Avers)

Bakside (Revers)

STATUTTER

§ 1

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles av Forsvarssjefen. Den er rund, forsølvet og har en diameter på 33 mm.
Forside:
Oppadrettet sverd omgitt av en laurbærkrans.
Bakside:
Påskriften FORSVARETS - FOR INTERNASJONALE OPERASJONER.

§ 2

Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd i blå farge (PMS 286). I midten av båndet en vertikal 4 mm bred sølvstripe (PMS 877).

§ 3

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i Forsvaret og blitt beordret til deltakelse i internasjonale operasjoner, besluttet av norske politiske myndigheter, for perioden etter 1947. Deltakelsen skal være av minimum 6 måneders varighet, eller i en kontingent selv om varigheten er kortere. For spesielle oppdrag fremmes forslag om tildeling til Forsvarssjefen i hvert enkelt tilfelle.

Medaljen kan kun tildeles en gang. Den bæres med en forsølvet stjerne for henholdsvis 15, 30 og 45 måneders akkumulert tjeneste. Ved 60 måneders akkumulert tjeneste bæres den med laurbærgren. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, med laurbærgren, kan også tildeles for spesiell innsats under internasjonale operasjoner. det fremmes forslag om tildeling til Forsvarssjefen i hvert enkelt tilfelle.

Medaljen kan også tildeles utenlandsk militært og sivilt personell som på en fortjenstfull måte har ytet bistand til norske styrker i internasjonale operasjoner.

§ 4

Med medaljen skal det følge diplom og båndstripe samt miniatyr. Diplomet skal øverst ha bilde av medaljens forside og en tekst som beskriver medaljens navn. Videre skal diplomet fylles ut med mottakerens navn og i hvilken forbindelse medaljen er tildelt. Diplomet undertegnes av Forsvarssjefen.

§ 5

Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død. Medaljen kan tildeles Post Mortem.

§ 6

Medaljen er tillatt båret til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
Medaljen implementeres f o m 20 desember 1995.

UTFYLLENDE BESTEMMELSER

1. Tildeling av medaljen administreres av FN-veteranenes Landsforbund/ Tysklandsbrigadens veteranforening og eventuelle andre veteranforeninger for alt personell som har deltatt i internasjonale operasjoner fra 1947 og frem til juni 2001.
2. Tildeling til personell som allerede har avsluttett sin tjeneste skal være avsluttet innen 31 desember 2003.
3. For personell som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 1 juni 2001 og for stadig tjenestegjørende personell, skal medaljen administreres av Vernepliktsverkets sentrale stab.
4. Tjeneste i internasjonale stillinger eller deltakelse i enheter som omfattes av bi-laterale eller multi-laterale avtaler (f eks FN- og NATO-staber/delegasjoner, STANVFORCHAN, STANAVFORLANT og MCMFORNORTH), anses som Peacetime Establishment (PE) tjeneste og kan derfor ikke betraktes som deltakelse i internasjonale operasjoner. Blir imidlertid enkeltpersoner, et stabselement eller et enkelt eller flere fly eller fartøyer satt inn i et operasjonsområde, Crisis Establishment (CE) tjeneste, blir dette å betrakte som deltakelse i internasjonale operasjoner. Det må her stilles krav om innsats i en kontingent/periode selv om varigheten er mindre enn 6 måneder. Sivil tjenestegjøring i Field Service, tjeneste i bl a Flyktningerådets, Norsk Folkehjelps og Røde Kors' regi og polititjeneste i Justisdepartementets regi skal ikke regnes som tjenestetid ved vurdering av tildeling av medaljen.
Rangering:
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, med eller uten stjerner/laurbærgren, rangeres etter Forsvarsmedaljen.
Miniatyrmedalje/båndstripe:
Kan kjøpes ved ett av Forsvarets uniformsutsalg.

Til toppen av siden