TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
10 desember 2002

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Tilbake til forsiden

©
Forsvarets overkommando
Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 6 - Merker og andre effekter

x
Avdelings-, tjenestegjørings- og operasjonsmerker

Nasjonalitetsmerke

Navnebånd og navneskilt

Vinger

Fargestriper til identifisering underavdeling

Luer

Belter

Diverse effekter