TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
1 mai 2004

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 4 - Andre antrekk

x

Du kan gå direkte til det antrekk du ønsker beskrivelse av:

HÆRENS ANTREKK

GALLA 2 MED KEPI

GALLA 2 MED KEPI
GENERALITETET
GALLA 2 MED KEPI KAVALERI GALLA 3 MED KEPI
GALLA 3 MED KEPI GENERALITETET
GALLA 3 MED KEPI KAVALERI

eller til samlesiden for alle antrekkene

1.

Generelt
Del 4 omhandler følgende antrekk:
Eskorteantrekk 1
Gallaantrekk 2
- Gallaantrekk 2 - Generalitetet
- Gallaantrekk 2 - Kavaleri
Gallaantrekk 2 med kepi
- Gallaantrekk 2 - Generalitetet
- Gallantrekk 2 - Kavaleri

Gallaantrekk 3
- Gallaantrekk 3 - Generalitetet
- Gallaantrekk 3 - Kavaleri
Gallaantrekk 3 med kepi
- Gallaantrekk 3 - Generalitetet
- Gallaantrekk 3 - Kavaleri

Graviditetsantrekk 2
- Graviditetsantrekk 2 - Hans Majestet Kongens Garde - Ikke avbildet
- Graviditetsantrekk 2 - Kavaleri - Ikke avbildet
- Graviditetsantrekk 2 - KS - Ikke avbildet

Graviditetsantrekk 2 sommer
- Graviditetsantrekk 2 sommer - Hans Majestet Kongens Garde - Ikke avbildet
- Graviditetsantrekk 2 sommer - Kavaleri - Ikke avbildet
- Graviditetsantrekk 2 sommer - KS - Ikke avbildet

Hoppantrekk 1
Hoppantrekk 2 - HJK
- Hoppantrekk 2 - Andre
Idrettsantrekk 1
Idrettsantrekk 2
Kontorantrekk 1
- Kontorantrekk 1 - Kavaleri
Motorsykkelantrekk 1
- Motorsykkelantrekk 1 - Militærpoliti
Paradeantrekk 2 - Militærpoliti
Permisjonsantrekk 1
- Permisjonsantrekk 1 - Kavaleri
- Permisjonsantrekk 1 - Militærpoliti
Stridsvognsantrekk 1 - Kavaleri
- Stridsvognsantrekk 1
Vedlikeholdsantrekk 1
- Vedlikeholdsantrekk 1 - Kavaleri.

Til toppen av siden

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x