TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
10 desember 2002

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Tilbake til forsiden

©
Forsvarets overkommando
Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 3 - Feltantrekk

X

Du kan gå direkte til det feltantrekk du ønsker beskrivelse av:

eller til samlesiden for alle antrekkene

x

1. Generelt
Del 3 omhandler følgende antrekk:
Feltantrekk 1
Feltantrekk 1 - Kavaleriet
Feltantrekk 1 - Militærpolitiet
Feltantrekk 2
Feltantrekk 2 - Kavaleriet
Feltantrekk 2 - Militærpolitiet.
2. Til feltantrekk nyttes skulderhylser, felt. Tjenestefeltmerker, tjenestegjøringsmerker, avdelingsmerker nyttes ikke.
3. Til Feltantrekk 1/Feltantrekk1 - KAV/Feltantrekk 1 - MP nyttes normalt skjorte, felt under jakke, felt.
4. Til Feltantrekk 2 nyttes normalt trøye, idrett, olivengrønn under jakke, felt II (M/98).
5. Kvalifiseringstegn i tøy (brodert i sort på oliven bakgrunn) bæres midt på høyre lomme på jakke, felt og jakke, felt II (M/98).
6. Jakke, felt II (M/98) kan nyttes med oppbrettede ermer:
- i perioden 1 mai - 30 september
- innendørs når avdelingssjef bestemmer det.
Kan nyttes med øverste knapp åpen.
7. Genser, olivengrønn (NATO-genser) kan bæres som ytterste plagg til feltantrekk innendørs og ved kortere forflytninger i garnison. Distinksjoner skal være skulderhylser, felt.
8. NB!
Antrekk beskrevet i dette kapittel tar ikke for seg antrekk og utstyr under feltforhold eller sikkerhetsutstyr som den enkelte er pålagt å bære i f m utføring av spesielle oppdrag.
Til toppen av siden
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x