TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
10 desember 2002

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Tilbake til forsiden

©
Forsvarets overkommando
Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 2 - Tjenesteantrekk

x

Du kan gå direkte til det antrekk du ønsker beskrivelse av:

Andre bilder av tjenesteantrekk (varianter):
[Antrekksbeskrivelsen finner du under hovedbildet]

eller til samlesiden for alle antrekkene

xx

1. Generelt
Del 2 omhandler følgende antrekk:
Tjenesteantrekk 1
- Tjenesteantrekk 1 - Kavaleri (ikke avbildet)
Tjenesteantrekk 2 (Fellesbilde med kvinne i bukse)
- Tjenesteantrekk 2 (Kvinne i skjørt)
Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri (Fellesbilde med kvinne i bukse)
- Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri (Kvinne i skjørt)
Tjenesteantrekk 2 sommer
- Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri
Tjenesteantrekk 3
- Tjenesteantrekk 3 - Kavaleri
Tjenesteantrekk 4
- Tjenesteantrekk 4 - Kavaleri.
2.
Det henvises forøvrig til Del 1 - Alminnelige bestemmelser når det gjelder riktig antrekk ved ulike anledninger.

3. Det er normalt ikke anledning til å fravike den beskrivelse som er angitt for det enkelte tjenesteantrekk. Ved endringer som å:
- ta av jakke
- brette opp ermer
- ta på genser
henvises til Kontorantrekk 1 som er det daglige antrekk i Hæren og som dekker alle lettelser og antrekksendringer som tidligere ble tatt med under det enkelte tjenesteantrekk.
4. Tjenesteantrekk 2 sommer/Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri kan nyttes i tiden 1 mai - 30 september.
Ved utenlandstjeneste fastsettes tidspunkt for bruk av Tjenesteantrekk 2 sommer/Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri og “sommerutgaven” av Kontorantrekk 1 av eldste norske offiser.
5. Gradmerker
All gradsmerking skal være i forgylt metall eventuelt med gull tresser i henhold til grad. Nyttes til alle tjenesteantrekk.
6. Tjenestefeltmerker (tidl våpenart- og bransjemerker) og vinger
Tjenestefeltmerker og vinger skal være i forgylt metall og i henhold til personellets våpenart eller bransje. Nyttes til alle tjenesteantrekk.
7. Avdelingsmerke
Avdelingsmerke skal bæres av alt personell som er mobiliseringsdisponert (eller tjenestegjør) ved avdeling med merke approbert av Hans Majestet Kongen eller godkjentav GIH for midlertidige avdelinger. Bæres til alle tjenesteantrekk.
8. Tjenestegjøringsmerke
Befal kan bære godkjent tjenestegjøringsmerke til Tjenesteantrekk 2, Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri, Tjenesteantrekk 2 sommer, Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri og Tjenesteantrekk 3. Merket bæres sentrert midt på venstre brystlomme eller montert på lærlapp som festes i lommens knapp.
9. Kvalifiseringstegn for godkjent soldat
Godkjent merke i forsølvet metall med sort tegning kan bæres i samsvar med bestemmelsene for det enkelte merke. Merket skal festes sentrert midt på høyre brystlomme. på jakke eller skjorte.


Maksimum antall merker som kan bæres er tre. Merkene festes over hverandre. Ved to eller tre oppnådde merker skal merke fra egen våpenart alltid bæres øverst.
10.

Bruk av hvite vanter
Elever kan nytte vanter, hvite til Tjenesteantrekk 2 ved parader, oppstillinger og deltakelse i arrangementer hvor vedkommende skole er representert. 

NB!
Vanter eller hansker, hvite
nyttes aldri til Tjenesteantrekk 2 sommer/ Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri.

11. Fanevakt
Fanevakt bruker hvite vanter til Tjenesteantrekk 2/Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri. Skal fanevakten ha Tjenesteantrekk 3 skal det nyttes hansker, brune.

Tjenesteantrekk 2 sommer/Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri skal aldri nyttes som antrekk for fanevakt.
12. Feltprest
Feltprester kan bære rundsnippskjorte, sort med hvit snipp til alle tjenesteantrekk. Den hvite snippen skal være synlig midt foran og alltid bæres under jakke.
13. Utdanningstegn/skolemerke
Utdanningstegn/skolemerke fra utenlandske skoler skal ikke bæres til norsk uniform
14.
Plassering av artikler på jakke, tjeneste

Til toppen av siden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x