TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
1 mai 2004

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 
Del 0 - Innholdsfortegnelse

Du kan gå direkte til det kapittel du ønsker å se innholdsfortegnelsen for ved å klikke på tilsvarende knapp nedenfor.

                                   

 Del 1 - Alminnelige bestemmelser
Generelt
Plikt til å bære uniform
Respekt for uniformen
Reglementert antrekk
Sivile effekter
Forsøksmodeller
Ensartet antrekk
Lettelser og endringer i antrekk
Tjeneste utenfor Hæren
Yrkesbefal, vernepliktig  og utskrevet befal far Hæren i tjeneste i Heimevernet
Bæring av uniform i utlandet
Adgang til å bære uniform for ikke tjenestegjørende befal 
Bruk av uniform/uniformsartikler ved moteoppvisninger, skuespill, filmopptak o l
Bruk av uniform i f m politiske demonstrasjoner/aktiviteter
Bruk av uniform ved straffeforfølgning
Bruk av uniform ved graviditet
Hodeplagg
Sivilt antrekk under førstegangstjenesten
Hår, skjegg, smykker o l
Refleksbrikke/refleksbånd
Forslag til nye antrekk, merker o l
Uniformsantrekk i Hæren
Uniformsplikten
Uniformsplikten for yrkesbefal
Riktig antrekk ved ulike anledninger
Del 2 - Tjenesteantrekk
Generelt
Gradmerker
Tjenestefeltmerker og vinger
Avdelingsmerke
Tjenestegjøringsmerke
Kvalifiseringstegn for godkjent soldat

Bruk av hvite vanter
Fanevakt

Feltprest
Utdanningstegn/skolemerke
Plassering av artikler på jakke, tjeneste
Tjenesteantrekk 1
Tjenesteantrekk 2 (kvinne m/skjørt)
- Tjenesteantrekk 2 - kvinne m/bukse
Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri (kvinne m/bukse)
- Tjenesteantrekk 2 - Kavaleri - kvinne i skjørt
Tjenesteantrekk 2 sommer
- Tjenesteantrekk 2 sommer - Kavaleri
Tjenesteantrekk 3
- Tjenesteantrekk 3 - Kavaleri
Tjenesteantrekk 4
- Tjenesteantrekk 4 - Kavaleri
Del 3 - Feltantrekk
Generelt
Feltantrekk 1
Feltantrekk 1 - Kavaleri
Feltantrekk 1 - Militærpoliti
Feltantrekk 2
Feltantrekk 2 - Kavaleri
Feltantrekk 2 - Militærpoliti
Del 4 - Andre antrekk
Generelt
Eskorteantrekk 1
Gallaantrekk 2
Gallaantrekk 2 - Generalitetet
Gallaantrekk 2 - Kavaleri
Gallaantrekk 3
Gallaantrekk 3 - Generalitetet
Gallaantrekk 3 - Kavaleri
Graviditetsantrekk 2
- Graviditetsantrekk 2 - Hans Majestet Kongens Garde
- Graviditetsantrekk 2 - Kavaleri
- Graviditetsantrekk 2 - Krigsskolen

Graviditetsantrekk 2 sommer
- Graviditetsantrekk 2 sommer - Hans Majestet Kongens Garde
- Graviditetsantrekk 2 sommer - Kavaleri
- Graviditetsantrekk 2 sommer - Krigsskolen

Hoppantrekk 1
Hoppantrekk 2 (Tjenestegjørende befal ved Hærens Jegerkommando - HJK)
Hoppantrekk 2 (Annet personell)
- Montering av ving, grad og navnebånd på hoppdress
Idrettsantrekk 1
Idrettsantrekk 2
Kontorantrekk 1

Kontorantrekk 1 - Kavaleri
Motorsykkelantrekk 1
Motorsykkelantrekk 1 - Militærpoliti
Paradeantrekk 2 - Militærpoliti
Stridsvognsantrekk 1

Stridsvognsantrekk 1 - Kavaleri
Vedlikeholdsantrekk 1
Vedlikeholdsantrekk 1 - Kavaleri
Del 5 - Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Generelt
Definisjon
Distinksjoner
Gradsbetegnelse og gradmerking
Gradmerker
Distinksjoner på hylser og klaffer STARTSIDE
- Generalitetet
- Stabsoffiserer
- Kompanioffiserer
- Andre
Plassering av distinksjoner på skulderhylser og skulderklaffer 
- Generalitetet
- Stabsoffiserer
- Kompanioffiserer
- Sersjant, korporal og grenader
- Elever ved skoler
Plassering av distinksjoner på jakke, galla STARTSIDE med målsatte tegninger
- Generalitetet

- Infanteri
- Kavaleri
- Artilleri
- Ingeniør
- Samband
- Transport
- Intendantur
- Våpenteknisk
- Sanitet
- Feltprester
- Militærmusikere
- Veterinærer
- Militærjurister
Plassering av distinksjoner på jakke, tjeneste (Målsatte tegninger)
- Generalitetet
- Stabsoffiserer
- Kompanioffiserer
- Sersjant, korporal og grenader
- Elever ved skoler
Plassering av tjenestefeltmerke på jakke, felt II (M/98)
Tjenestefeltmerker (Tidl våpenart- og bransjemerker)
Skoleelevmerker ved grunnleggende skoler og kurs
Merking på jakke, felt o l for elever ved Hærens ingeniørhøgskole (HIS)
Knapper
Luemerker, lueemblemer og skyggebroderier o l 
Passepoiler
Del 6 - Luer, merker og andre effekter
Avdelings-, tjenestegjørings- og operasjonsmerker
- Generelt
- Hæren - Avdelingsmerker i tøy
- Hæren - Tjenestegjøringsmerker i metall
- Forsvarets fellesstaber og -institusjoner - Avdelingsmerker i tøy
- Forsvarets fellesstaber og -institusjoner - Tjenestegjøringsmerker i metall
- Andre avdelinger
Nasjonalitetsmerke
Navnebånd og navneskilt
- Navnebånd
- Navneskilt

Mansjettknapper og slipsnåler
Vinger
- Fallskjermving
- Tidligere godkjente vinger og merker 
Fargestriper til identifikasjon av underavdeling 
Luer
- Generelt
- Bæring av hodeplagg
- Lue, tjeneste, olivengrønn
- Lue, galla, mørk
- Beret
- Lue, vinter
- Lue, pels, befal
- Lue, felt
- Patruljehatt 

Belter 
- Belte, galla 
- Belte, lær, forgylt spenne 
- Belte, web
- Kryssbandolær 
Diverse effekter

- Feltprostens sølvkors 
- Snipp for feltprester 
- Snorer 
- Armlets og armbind
- Sørgebånd
- Vaktskilt
- Sabel
- Skulderfletning (Brandenburgere)
- Aiguiletter
- - Montering av aiguiletter på jakker
- Kvalifiseringstegn
- Identifikasjonstegn for vernepliktig tillitsvalgt
Del 7 - Antrekk for internasjonale operasjoner
Generelt
Gradmerker
Tjenestefeltmerker og vinger
FN-merke/avdelingsmerke/operasjonsmerke
Tjenestegjøringsmerke
Kvalifiseringstegn for godkjent soldat
Feltantrekk 1 - FN

Feltantrekk 2 - FN
MP-antrekk - FN
MP-antrekk - NATO
Permisjonsantrekk 1 - FN
Tjenesteantrekk 2 - FN
Tjenesteantrekk 2 sommer - FN
Tjenesteantrekk 3 - FN

Avdelings- og operasjonsmerker

Effekter som nyttes i FN-tjeneste
Effekter som nyttes i NATO- og MFO-tjeneste
Del 8 - Hans Majestet Kongens Garde - HMKG
Generelt
Utdrag fra Uniformsreglementet av 30. mars 1860
Antrekksliste for HMKG
Generelle bestemmelser for HMKG
Generelt om antrekk i HMKG
- Lettelser og endringer i antrekk
Merker og metallfarger i HMKG
- Avdelingsmerke
- Metallfarge
- Tjenestegjøringsmerke
Distinksjoner og gradsbestemte effekter
Distinksjoner - skulderhylser og skulderklaffer
Hatt, parade
Hatt, parade - distinksjoner
Plym, plymholder og kokarder
Lue, båt, HMKG (Gardelue)
Lue, båt, distinksjoner
Lue, båt, luebånd og luesnorer
Lue, båt, dusker og kokarder
Tresser for distinksjonssystem lue, båt og hatt, parade
Jakke, kollett
Jakke, kollett. Målsatte tegninger

Adjutant - og kvartermesterdusker
Bukse, parade - Beiser
Belte, parade
Epåletter
Epåletthistorien
Signalfløyter
Skjerf, galla
Sabel, bajonett og portepe
Jakke, parade
Jakke, tjeneste, Målsatte tegninger
Skulderhylser og skulderklaffer. Målsatte tegninger
Effekter uten gradstilhørighet
- Belter
- Feltprestmerke
- Fallskjermving
- Hodeplagg
- Identifikasjonstegn for vernepliktige tillitsvalgte
- Knapper
- Kryssbandolær og sabelgeheng
- Nasjonalitetsmerke
- Navnebånd og navneskilt
- Snor, fløyte, olivengrønn
- Vaktskilt
- Vernepliktige mannskaper og grenaderer i gardemusikken
- Kvalifiseringstegn
Statutter for Gardemedaljen
Del 9 - Krigsskolen
Avdelingsmerke. Metallfarge. Tjenestegjøringsmerke
Gradmerker
Riksløve, årsstriper og KVK-tegn
Tilleggsmerking for tjenestegjørende befal og kadetter
Kepi
Luestolper, skilt og fjær
Effekter uten gradstilhørighet
- Belter
- Sabel, bajonett og portepé
- Feltprester ved Krigsskolen
- Fallskjermving
- Hodeplagg
- Identifikasjonstegn for vernepliktig tillitsvalgt
- Knapper
- Kryssbandolær og sabelgeheng
- Kvalifiseringstegn
- Nasjonalitetsmerke
- Navnebånd og navneskilt
- Snor, fløyte, olivengrønn
- Vaktskilt
Distinksjoner. Gradmerking på:
- skulderhylser
- kepi
- jakke, mørk
Tilleggsmerking på skulderklaffer, jakke, mørk for kadetter
Jakke, mørk. Målsatte tegninger - Tjenestegjørende befal
Jakke, mørk. Målsatte tegninger - Kadetter
Skulderhylser. Målsatte tegninger - Tjenestegjørende befal
Skulderhylser. Målsatte tegninger - Kadetter
Jakke, tjeneste. Målsatte tegninger - Tjenestegjørende befal
Jakke, tjeneste. Målsatte tegninger - Kadetter
Del 10 - Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Generelt
Definisjoner
Regler for bæring
Forslag til medaljer/ferdighetsmerker m m
Tillegg til dekorasjoner og medaljer
Dekorasjoner på sivilt antrekk
Illustrasjoner:
- Plassering og montering av medaljer
- Montering av båndstriper og ferdighetsmerker
- Montering på Gallaantrekk
- Storkors, kommandørkors og krasjaner
- Tillegg til dekorasjoner og medaljer
- Båndstriper
Vedlegg:
- Forsvarets medalje for edel dåd
- Forsvarsmedaljen med laurbærgren
- Forsvarsmedaljen
- Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
- Forsvarets innsatsmedalje
- Vernedyktighets-/vernedugleiksmedaljen (Hæren)
- For- og bakside på FN- og MFO-medaljer
Del 11 - Ørkenantrekk og ørkeneffekter
 

Til toppen av siden