TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
1 mai 2004

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 0 - Fordelingsliste for CD-ROM utgave

Det Kongelige Slott 1
Forsvarsdepartementet 1
Hærstaben 10
x x

CD-ROM utgaven distribueres kun på forespørsel etter innmeldt behov


Hovedutgaven av TJ 12-3 ligger alltid ute
på Forsvarets Intranet med sist oppdaterte utgave.

Ved all tvil er det denne utgaven som
har presedens foran andre kopier, papirutkjørte versjoner e l.