TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 mars 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
1 mai 2004

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 
Del 0 - Rettelser og tillegg

Rettelser i datautgaven av TJ 12-3 vil være markert med
gult felt bak endret tekst og med sort ramme rundt nye eller endrede bilder

R & T nr

Del nr/Side nr/Punkt nr

Rettelse utført dato

Hovedpunkt i rettelsen

1

Markert med gult

1 mai 2004

Avdelingsmerker og ørkenantrekk og -effekter
Fjerning av
Permisjonsantrekk 1
Endringer i HMKGs gradssystem

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x