Politiets hederskors

x

Navn x Stilling X
Hals, Terje x Politimester Moss
Nerli, Anders x Politimester Kongsvinger
Moe, Bernt Fr. x Politimester Hamar
Lynum, Magnar O. x Politimester Østerdal
Krogen, Geir x Politimester Kongsberg
Kleverud, Per x Politimester Nord-Jarlsberg
Urdal, Svein x Politimester Tønsberg
Stangeland, Sveinung x Politimester Sandefjord
Løsnæs, Svein W. x Politimester Larvik
Schelver, Arve x Politimester Skien
Eskilt, Kjell G. x Politimester Rjukan
Parnemann, Ole Petter x Politimester Arendal
Klev, Ansten x Politimester Kristiansand
Backe-Hansen, Tor x Politimester Vest-Agder
Eide, Kjell x Politimester Rogaland
Rud, Finn T. x Politimester Hardanger
Wegner, Rolf, B. x Politimester Bergen
Valvik, Bjørn x Politimester Fjordane
Bygland, Per x Politimester Romsdal
Kirksæther, Sverre x Politimester Uttrøndelag
Haugen, Andreas x Politimester Inntrøndelag
Jensen, Knut x Politimester Helgeland
Høier, Ernst I. x Politimester Narvik
Gya, Gunnar T. x Politimester Lofoten og Vesterålen
Jørgensen, Odd x Politimester Senja
Øverkil, Arnstein x Politimester Asker og Bærum
Johnson, Gisle E. x Politimester Kragerø
Auglend, Ragnar x Politimester
Moen, Harald x Sjef Utrykningspolitiet
Klungland, x x Stavanger