Norsk Militært  Tidsskrifts prismedalje

Stiftet av Kristiania militære samfund 20. juli 1860 til fremme av militær vitenskap. Ved den anledning ble det samtidig besluttet at det av samfunnets utgitte tidsskrift skulle settes opp 4 oppgaver. Besvarelse som ble godkjent skulle belønnes med en medalje i gull eller sølv, med en pengesum eventuelt begge deler hvis besvarelsen var svært god. 
Fra 1. januar 1878 bortfalt pengesummen og ble erstattet med "belønningen" - Speciel anbefaling til optagelse i tidsskriftet - som ble sløyfet allerede i 1911. 
Medaljen utdeles på samfunnets stiftelsesdag - 1. mars.
Medaljen har en diameter på 34 mm og har på aversen Palas Athene sammen med en løve og en ugle. På reversen er eike- og laurbærkrans som omslynger ordene "MILITAIRE TIDSSKRIFTS PRISMEDAILLE". Med medaljen følger diplom. Medaljen har på randen inngravert mottakerens navn og årstall for tildelingen.
Ved kgl. resolusjon 16. april 1909 ble medaljen tillatt båret til uniform. 

 
Navn x Grad Tildelingsår
GULLMEDALJE
Nieuwenhuis, Peder Nicolas x Generalmajor 1871
Brandt, Fredrik Oscar x Oberst 1887
Hansen, Ole 2. gang (1884) Generalløytnant 1888
Hellesnes, I. x Kaptein 1909
SØLVMEDALJE
Gregersen, N. J. x Oberst 1871
Nørregaard, Benjamin Wegner x x 1883
Hansen, Ole x Generalløytnant 1884
Nannestad, F. x Oberst 1885
Vogt, David x Generalmajor 1885
Lassen, F. C. x Oberstløytnant 1887
Ødegaard, V. C. M. x Oberst 1887
Ottesen, J. H. x Oberstløytnant 1887
Bull, K. S. J. x Oberst 1887
Martens, D. A. T. x Major 1895
Schnitler, G. x Kaptein 1895
Barstad, H. J. x Oberstløytnant 1896
Ebbesen, I. K. B. x Generalmajor 1899
Wahl, J. O. x Oberst 1901
Michelet, C. F. x Rittmester 1902
Graff-Wang, J. P. x Major 1905
Houge, H. x Rittmester 1907
Borchgrevink, H. K. x Oberst 1909
Erichsen, C. J. x Kaptein 1909
Fougner, C x Rittmester 1910
L'Orange, J. I. K. x Kaptein 1911
L'Orange, H. W. x Rittmester 1911
Bruusgaard, C. F. x Kaptein 1911
Rud, C. B. x Oberst 1912
Segelcke, S. H. V. x Major 1913
Liljedahl, E. x Kaptein 1915
Ruge, Otto x Kaptein

1917

Mork, C. M. G. x Kaptein 1918
Erichsen, C. J. 2. gang (1909) Kaptein 1918
L'Orange, H. W. 2. gang (1911) Oberst 1919
Wesenberg, B. x Major (intendantur) 1919
Widerberg, C. S. x Oberstløytnant 1920
Fleischer, C. G. x Kaptein 1920
Haganæs, E x Premierløytnant 1921
Broch, P. F. x Rittmester 1923