7. juni medaljen

Kongelig resolusjon 23. juni 1906 bestemte at det til minne om begivenheten 7. juni 1905 skulle preges en medalje for daværende medlemmer av Stortinget og Regjeringen. 
Medaljen er utført i forgylt sølv og har på aversen innskripsjonen "HAFRSFJORD 872, EIDSVOLD 1814, KRISTIANIA 1905" på en ekeløvsbunn og med omskriften "NORGES UAFHÆNGIGHED GJENNEMFØRT". Reversen viser en kjede av sammesluttede hender og med teksten "TIL MINDE OM 7 JUNI 1905" under. Medaljen har samme størrelse som en av de gamle 2-kronestykker og er forsynt med bånd i flaggets farger - rød, hvitt og blått i samme forhold, hvori disse farger benyttes i selve flagget.

 
Navn Født - Død Yrke Sted
Aaen, T. E.   Statsrevisor  
Aarstad, Tønnes Ingvald 1853 -  Telegrafbestyrer (tidl.)  
Aas, Carl Herman 1866 -  Gårdbruker Hurum
Aklestad, Paul Andreas Jetmundsen 1837 -  Gårdbruker Hjørundfjord
Andersen, J. P. H.   Fyrvokter  
Arctander, S. A. B.   Borgermester  
Austbø, E. K.   Lensmann  
Backer, P.   Fylkeslege  
Berg, A.   Banksjef - Overrettssakfører  
Berg, Halvor Johannessen 1842 -  Gårdbruker  
Bergan, A. O.   Statsrevisor  
Berge, Abraham Theodor 1851 -  Lensmann (tidl.) - Skipsreder Fylkesmann Lyngdal
Berge, Jørg   Fyrvokter  
Bergesen, B. S. N.   Skipsreder - Visekonsul  
Berner, Carl Chrsitian   Stempelpapirforvalter  
Bjørnaali, A. M. J.   Skattefogd  
Bothner, H.   Stiftsamtmann  
Bragstad, J. S.   Gårdbruker  
Bratlie, Jens Kristian Meinich 1856 -  Generalkrigskommisær
Statsminister (19.2.1912 - 30.1.1913)
Nordre Land
Brunchorst, J. ? - 19.5.1917 Ambassadør  
Bryggesaa, A. O.   Statsråd  
Brynhildsen, Diderich Anton 1853 - 19.5.1917 Bakermester Bergen
Brænne, B. C.   Statsråd (tidl.) - Fabrikkeier  
Bull, Edvard Hagerup 1855 -  Høyesterettsdommer
Ekspedisjonssekretær i Finans- og tolldep. (tidl.)
Bergen
Børresen, W. L.   Lensmann  
Castberg, J.   Statsråd  
Enge, Erik Mathiassen 1852 -  Statsråd - Gårdbruker  
Engen, Jon Anton Andersen 1852 -  Maskinist  
Eriksen, Alfred 30.8.1864 -  Sokneprest Oslo
Fjermstad, P. A. O.   Gårdbruker  
Foosnæs, H. K. H.   Statsråd (tidl.)  
Foshaug, Meyer Nilsen 1868 -  Gårdbruker Målselev
Fraas, Fredrik 1856 -  Gårdbruker Hafslo
Frisak, Aasmund 1852 -  Kommandørkaptein  
Galtvik, Andreas Pettersen 1848 -  Gårdbruker  
Gillebo, Ole Torgersen 1858 -  Bankbestyrer - Gårdbruker Øyer
Graarud, Gunnar Magnus Kjølstad 1857 -  Lege (Holmestrand)  
Grimsø, A. K. Andersen   Gårdbruker  
Grivi, G. N.   Sorenskriver  
Grændsen, Ole Eriksen 1842 -  Gårdbruekr Holt
Hagerup, G. F.   Ambassadør  
Halvorsen, J. M.   Statsråd - Kjøpmann  
Hansen, Hans   Kjøpmann  
Hansen, H. C. A.   Fylkesmann  
Hansen, Peder 1857 Arbeidsformann Askøy
Hanssen, C. B.   Skipsreder  
Hansson, A.   Redaktør - Boktrykker  
Haug, M. E.   Gårdbruker  
Havig, C. F. N.   Sorenskriver  
Hestnes, N. J.   Gårdbruker  
Hoff, J. T.   Gårdbruker  
Hognestad, E. H.   Gårdbruker  
Holsen, G. M. M.    Gårdbruker  
Holtsmark, B. 27.12.1859 - 20.4.1941 Landbruksskolebestyrer - Statsråd  
Hougen, Knut Johannes 1854 -  Ekspedisjonssjef -
Adjunkt ved Kristiania Kathedralskole (tidl.)
 
Inderberg, Jakob Christoffer 1852 -  Gårdbruker Vikten
Iversen, Oluf 1847 -  Glassmester Moss
Jacobsen, H.   Gårdbruker - Bankbestyrer  
Jacobsen, Ole Herman 1854 -  Gårdbruker Borge
Jahren, G. A.   Gårdbruker  - Hypotekbankdirektør  
Jelsa, Lars Konrad Bjørnsen 1851 -  Utskiftningsformann (tidl.) -Gårdbruker Jelse
Jensen, N. Riddervold   Rektor  
Johansen, Johan Lind 1852 -  Gårdbruker - Fisker Ibestad
Jørgensen, Johan Mechael 1855 -  Lensmann (tidl.)  
Kahrs, C. M. ? - 12.7.1927 Bankdirektør  
Kleppen, T. M.   Gårdbruker  
Knudsen, A. G.   Statsminister  
Knudsen, C.   Sokneprest (tidl.)  
Knudsen, J. C.   Skipsreder  
Konow, Wollert 1847 -  Statsråd  
Langeland, O. I.   Gårdbruker  
Larsen, Nils Christian 1844 -  Gårdbruker - Skipsreder  
Lehmkuhl, Kristofer Didrik 1855 -  Statsråd (Arbeidsminister)
Direktør i Bergens Dampskipsselskap
Bergen
Lind,  I. L. F. x Politimester  
Lothe, Johan 1855 -  Apoteker (tidl.)  
Løvland, J.   Tollkasserer  
Martinsen, G.   Brukseier  
Michelsen, P. C. H. K.   Statsminister (tidl)  
Morell, Peter Andreas   Stempelpapirforvalter Grefsen
Myrvang, Thore Embretsen 1858 -  Gårdbruker - Lærer Storelvdal
Nergård, O. P.   Skogeier  
Nielsen, G. J. W.   Sorenskriver  
Oksvold, Andreas Sakariassen 1862 -  Bankkasserer Steinkjer
Olsen, C.   Verkseier Eidefoss
Olssøn, C. W. E. B.   Generalløytnant  
Opdahl, Edvard Kornelius 1844 -  Lensmann  
Oppen, M. H.   Visekonsul  
Pedersen, A. T.   Statsadvokat  
Pedersen, P. O.   Filer  
Prebensen, Nicolay Christian Grove 1850 - 24.5.1938 Amtmann - Ambassadør x
Refsdal, Anfin Larsen 1839 -  Kirkesanger Vik i Sogn
Rinnan, Ole Peter Schjølberg 1845 -  Tollbodformann  
Rongved, Magne Johnsen 1858 -  Lensmann (tidl.)  
Rongved, M. J.   Lensmann Hammer
Rysstad, Gunnar Torgersen 1867 -  Gårdbruker Valle
Schreuder, Otto Kristian 1856 -  Landhandler Gulen i Sogn
Selsø, Jørgen Olai Gaarde 1855 -  Gårdbruker  
Sivertsen, Martin Nikolai 1849 -  Fyrvokter (tidl.)  
Skilbred, N. G.   Gårdbruker Gjerpen
Solberg, Peter Collett 1866 -  Grosserer  
Stousland, C.   Visekonsul  
Strengehagen, A. T. H.   Stiger  
Suhrke, Wilhelm Christian 1863 - 1950 Arkitekt - Visekonsul  
Svendsbøe, I. J.   Gårdbruker - Bankbestyrer  
Sælen, I. B.   Gårdbruker Fana
Taraldset, Knut Andersen 25.6.1862 - 5.8.1947 Gårdbruker Innviken
Thallaug, A. A. 15.4.1866 - 16.3.1938 Overrettssakfører  
Thoresen, Johan ? - 23.7.1918 Sagmester - Arbeidsformann Skedsmo
Thorne, J. H. P.   Statråd (tidl.)  
Tokle, Erik Olsen 1843 -  Bankbestyrer (tidl.)  
Tveiten, I. P.   Gårdbruker  
Vinje, A. H.    Tollkasserer  
Wolden, J. I.   Gårdbruker  
Wrangell, H. M. V.   Skipsreder  - Visekonsul  
Ødegaard, O. K.   Lensmann (tidl.)